Stichting Schooldag van de duurzaamheid, ook aangeduid als Stichting Sdvdd, gevestigd aan De Stationsweg 2, 6994 AA in DE STEEG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stationsweg 2
6994 AA DE STEEG
06 – 57 56 12 25
www.schooldagvandeduurzaamheid.nl

Mevrouw I. van Aarle, voorzitter van het bestuur van stichting Schooldag van de duurzaamheid, is het aanspreekpunt voor de gegevensbescherming. Zij is te bereiken via voorzitter@sdvdd.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sdvdd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie of school
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Plaats
 • Gebruikersnaam om in te kunnen loggen op onze website. Indien u een eigen gekozen wachtwoord heeft gemaakt, is dat bij ons niet bekend.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien iemand de Junior Global Goals downloadt, verwerkt Stichting Sdvdd een beperkt aantal persoonsgegevens:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam

Ook zijn bij ons de volgende zaken bekend:

 • Toelichting waarvoor u de Junior Global Goals wilt gebruiken (indien door u ingevuld);
 • Uw verklaring dat u het gebruik van de Junior Global Goals conform onze licentievoorwaarde zal borgen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen de gegevens dan uit onze database verwijderen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Het verwerken van uw aanmelding voor een van de varianten van Schooldag van de duurzaamheid;
 • Het afhandelen van uw donatie en indien gewenst het vermelden daarvan op onze website;
 • U te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Stichting Sdvdd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Stichting Sdvdd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Deelnemers aan een van de varianten
Personalia, school, contactgegevens school, email, telefoonnummer
Zolang de stichting actief is
Mogelijk toekomstige deelname aan een van de varianten
Gebruikers die JGG materialen downloaden
Personalia, organisatie, email, telefoonnummer, toelichting op en verklaring van gebruik JGGs conform licentie
Zolang de stichting actief is
Mogelijk toekomstige wijzigingen in of uitbreidingen op visuals JGGs en gebruikers daarover te kunnen informeren
Donateurs
Personalia, email, telefoonnummer, plaats
Zolang de stichting actief is
Om donateurs op de hoogte te houden van onze activiteiten

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sdvdd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die stichting Sdvdd gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals inloggegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van niet-noodzakelijke cookies weigeren door het in de cookie-instellingen uit te schakelen. Privacy verklaring Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sdvdd.

U kunt hierover contact met ons opnemen via mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot wijziging of verwijdering door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sdvdd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.