De Junior Global Goals zijn een wetenschappelijke vertaling en vereenvoudiging van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) met 169 subdoelen en zijn gedefinieerd zodat kinderen ook kunnen begrijpen waar de SDGs over gaan. Daarom noemen we de Junior Global Goals ook wel kinder werelddoelen.

Hiermee vormen de Junior Global Goals de opstap naar de 17 ‘volwassen’ SDGs. Voor de wetenschappelijke vertaling is gebruik gemaakt van het Framework for Strategic Sustainable Development van The Natural Step.

De Schijf van Zeven is het beeldmerk van de gezamenlijke Junior Global Goals. Kennis van de Schijf van Zeven en daarnaar handelen, draagt bij aan het realiseren van een duurzame wereld en de Global Goals. Ieder doel kan op zichzelf staand worden ingezet, maar draagt ook binnen de Schijf van Zeven als geheel bij aan de bewustwording wat een duurzame wereld inhoudt.

Gezond & Happy

Gezond&Happy staat voor een fijn en gezond leven. Nu en in de toekomst. Overal op aarde. Het betekent geen armoede, genoeg te eten voor iedereen, schoon drinkwater en naar een wc kunnen. En ook dat je naar een dokter kan als je ziek bent en dat alle kinderen naar school gaan. Iedereen kan zich veilig voelen, we zijn allemaal gelijk.

Beter Benutten

Beter Benutten betekent dat we willen leven in een wereld zonder afval en verspilling. We gaan verstandig om met alles wat we uit de grond halen (bijv. mijnbouw, olie, gas en kolen) en zijn zuinig op onze grondstoffen. We proberen om niks weg te hoeven gooien.

Schone Energie

Schone Energie houdt in dat alle fossiele brandstoffen worden vervangen door vormen van energie die oneindig beschikbaar zijn zoals zonne- en windenergie. Bij het gebruik van deze energiebronnen komen geen stoffen vrij waardoor het steeds warmer wordt op aarde.

Schone Natuur

Schone Natuur betekent dat we proberen om geen giftige stoffen in de lucht, het water of de grond terecht te laten komen. Dat kan door geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en zo weinig mogelijk kunstmest te gebruiken. Ook de uitstoot van broeikasgassen houden we zo klein mogelijk.

Gezonde Bron

De aarde is onze bron en daarom is het belangrijk om haar gezond te houden. Bomen en planten zijn nodig om regen in de grond op te nemen. Planten en dieren hebben tijd nodig om te groeien. Gezond houden kan door ecosystemen voldoende tijd te geven om te herstellen.

Alles Rond

Alles Rond betekent dat producten die we maken door de natuur afgebroken kunnen worden of dat we alle onderdelen van het product opnieuw kunnen gebruiken. Van afval kunnen nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk om afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden.

Goed Met Geld

Voor niemand is het fijn om arm te zijn en honger te lijden. En iedereen wil kleding, schoenen en medicijnen kunnen kopen en naar een arts kunnen als hij ziek is. Goed met Geld staat voor begrijpen wat de waarde is van geld en wat je daar allemaal mee kunt doen.

Voorwaarden gebruik Junior Global Goals

Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de Junior Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

U kunt de afbeeldingen van de Junior Global Goals downloaden door gebruik te maken van onze download pagina.

Wil je meer weten en/of zelf aan de slag? Kies hieronder hoe.