De Junior Global Goals zijn een vereenvoudigde versie van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) met hun 169 subdoelen, speciaal aangepast zodat ook kinderen begrijpen waar de SDGs over gaan. Daarom noemen we ze ook wel kinderwerelddoelen.

De Junior Global Goals helpen kinderen de stap te maken naar de 17 ‘volwassen’ SDGs. Voor deze vertaling is ook gebruik gemaakt van het Framework for Strategic Sustainable Development van The Natural Step.

De Schijf van Zeven is het beeldmerk van de Junior Global Goals. Door kennis te maken met de Schijf van Zeven en daarnaar te handelen, dragen kinderen bij aan een duurzame wereld en de Global Goals. Elk doel kan apart worden benaderd, maar samen in de Schijf van Zeven versterken ze de bewustwording van wat duurzaamheid betekent.

Gezond & Happy

Gezond&Happy staat voor een fijn en gezond leven. Nu en in de toekomst. Overal op aarde. Het betekent geen armoede, genoeg te eten voor iedereen, schoon drinkwater en naar een wc kunnen. En ook dat je naar een dokter kan als je ziek bent en dat alle kinderen naar school gaan. Iedereen kan zich veilig voelen, we zijn allemaal gelijk.

Beter Benutten

Beter Benutten betekent dat we willen leven in een wereld zonder afval en verspilling. We gaan verstandig om met alles wat we uit de grond halen (bijv. mijnbouw, olie, gas en kolen) en zijn zuinig op onze grondstoffen. We proberen om niks weg te hoeven gooien.

Schone Energie

Schone Energie houdt in dat alle fossiele brandstoffen worden vervangen door vormen van energie die oneindig beschikbaar zijn zoals zonne- en windenergie. Bij het gebruik van deze energiebronnen komen geen stoffen vrij waardoor het steeds warmer wordt op aarde.

Schone Natuur

Schone Natuur betekent dat we proberen om geen giftige stoffen in de lucht, het water of de grond terecht te laten komen. Dat kan door geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en zo weinig mogelijk kunstmest te gebruiken. Ook de uitstoot van broeikasgassen houden we zo klein mogelijk.

Gezonde Bron

De aarde is onze bron en daarom is het belangrijk om haar gezond te houden. Bomen en planten zijn nodig om regen in de grond op te nemen. Planten en dieren hebben tijd nodig om te groeien. Gezond houden kan door ecosystemen voldoende tijd te geven om te herstellen.

Alles Rond

Alles Rond betekent dat producten die we maken door de natuur afgebroken kunnen worden of dat we alle onderdelen van het product opnieuw kunnen gebruiken. Van afval kunnen nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Daarom is het belangrijk om afvalstromen zo goed mogelijk te scheiden.

Goed Met Geld

Voor niemand is het fijn om arm te zijn en honger te lijden. En iedereen wil kleding, schoenen en medicijnen kunnen kopen en naar een arts kunnen als hij ziek is. Goed met Geld staat voor begrijpen wat de waarde is van geld en wat je daar allemaal mee kunt doen.

Voorwaarden gebruik Junior Global Goals

Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de Junior Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

 

De afbeeldingen van de Junior Global Goals zijn te downloaden via onze download pagina.

Meer weten of zelf aan de slag?