Wij Ella Prins en David Groothuizen, hebben afgelopen half jaar de rol van lokale projectleiders vervuld bij de eerste editie van De Biltse Schooldag van de duurzaamheid. In een project als dit hebben wij ervaren dat als je ergens in gelooft, het ook gaat lukken. En dat doel hebben wij bereikt.

Zes kernwaarden stonden centraal. Kernwaarden, die verschillende scholen, die hebben meegedaan, in hun eigen visie hebben staan: DOELGERICHTHEID, INNOVATIE, EIGENAARSCHAP, TALENTONTWIKKELING, SAMENWERKING EN VOORAL PLEZIER. En plezier hebben de leerlingen gehad!

Plezier in het samenwerken binnen een spel, het bedenken en opstellen van echte Wereldwensen en vooral kunnen ervaren waar bij dit onderwerp je talenten liggen. Want het ontwikkelen van talenten hebben we gezien en gehoord. Er werd geluisterd naar bijzondere verhalen, maar de kinderen mochten vooral ook zelf dingen doen en ervaren wat het met je doet als je bewust omgaat om te zorgen voor een schone natuur en gebruik te maken van schone energie. Gezond en gelukkig zijn is de wens van ieder mens. En hier zijn we bewust mee bezig geweest. Om jezelf gezond en happy te laten voelen, maar vooral om te helpen ook anderen dit te laten zien. Vooral het beter benutten is in verschillende workshops duidelijk aan de orde gekomen.

Tevens hebben we als zeer positief ervaren dat wij met de kinderen in de basisschoolleeftijd een onderdeel mochten zijn van de totale Biltse Week van de Duurzaamheid. Contacten binnen alle generaties werden gelegd en gevoelens werden gedeeld, met name hoe pakken we dit SAMEN op Begin vandaag voor morgen. De gemeente met name het gemeentebestuur en de medewerkers op het Gemeentehuis zijn dichter bij ons komen te staan. Mede door de interviews met de wethouders en de burgemeester. Ook de verschillende organisaties als Samen voor De Bilt, Bilts Heerlijk en vele andere bedrijven hebben wij leren kennen. Met elkaar bezig zijn aan een wereld die eerlijker en schoner kan worden.

Als je met elkaar zo staat ten opzichte van een project als dit, dan zijn organisatorische dingen, die misschien net even anders hadden moeten gaan, niet meer belangrijk. Dat ervaar je eigenlijk al als je er mee bezig bent. Flexibiliteit en denken in kansen en mogelijkheden maakt het dat wij als lokale projectleiders een goed gevoel hebben overgehouden aan deze dag en vooral ook aan de voorbereiding.

De kinderen geven aan ons allemaal de volgende opdrachten mee:

Carlijn: “Op alle scholen moeten zonnepanelen worden geplaatst. Graag met financiële hulp van de gemeente als het de scholen zelf niet lukt dit te betalen.”

Aaron: “Laat iedereen op de fiets naar school gaan. Dit betekent dat er meer veilige en goede fietspaden moeten komen.”

Krispijn en Maartje willen er samen met de gemeente voor zorgen dat alle scholen knijpers krijgen om afval en vooral plastic op te ruimen.

Grace vindt dat er dan ook grote prullenbakken in de zes kernen, de parken en dorpen moeten komen. Ook ter bescherming van de dieren, die afval en vooral plastic kunnen opeten en daaraan dan doodgaan.

Olivia en Elena verwachten een supergrote tuin, waar alle inwoners fruit en groente en planten kunnen zaaien. En dan daar ook met z’n allen van kunnen eten. Daaraan gekoppeld een natuurlijke speeltuin, waar gespeeld kan worden met veel bomen en planten.

Tom Bongers heeft een uitvinding gedaan. Een robotvis, die door de sloten zwemt en al het plastic en ander afval hapt en verzamelt. Zijn ogen zijn camera’s. In de robotvis zit een bak, die het afval kan scheiden. En daarna wordt het automatisch geplet! Hij zwemt dan naar een afvalbedrijf zoals bijvoorbeeld Renewi en daar wordt het dan verwerkt.

Anne is voor de groene energie in de zes kernen van De Bilt. En dat vooral de bossen met rust worden gelaten.

De bovenstaande wensen spreken boekdelen!

Alleen al door deze uitspraken van bewustwording van bovengenoemde kinderen en alle andere honderden kinderen was De Biltse Schooldag van de duurzaamheid een succes.

Met dank aan Judy en Hilde en iedereen, die zich enorm heeft ingezet.

David Groothuizen en Ella Prins