We herstellen langzaam van de grote impact die het coronavirus op onze samenleving heeft gehad. Vanuit het rijk zijn er gelden beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om via lokale projecten herstel te bespoedigen. Het helpt om het gevoel dat het normaal is om naar elkaar om te kijken en dingen samen te doen, weer te laten terugkeren.

De taal van de Junior Global Goals geschikt middel voor herstel  

Het programma van Schooldag van de duurzaamheid is een aangewezen middel om bij dat herstel te helpen. Het programma maakt het mogelijk om op een hele toegankelijke en aansprekende manier partijen met elkaar te verbinden; een gemeente, basisscholen met hun leerlingen, ouders en lokale organisaties. Samen gaan ze aan de slag rondom de Junior Global Goals; het leren spreken van dezelfde taal als het gaat om een duurzame samenleving, waarin zowel aandacht is voor de menskant, de natuur als de economische aspecten, helpt om (meer) naar elkaar om te kijken, (meer) oog te hebben voor je omgeving en (verdere) polarisatie tegen te gaan.

Voorbeeld in gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt heeft al jarenlang een actief beleid op het gebied van duurzaamheid en wil daar graag ook de jeugd bij betrekken. De gemeente is van mening dat er perspectief nodig is voor de jeugd, met duurzame oplossingen. Daarom kiest zij voor subsidiëring van een programma van Schooldag van de duurzaamheid in 2022 vanuit het Herstelplan. Zo werkt zij aan verder herstel in de samenleving.

Bekostiging

Het Crisis- en Herstelplan bevat ruime mogelijkheden voor gemeenten om de lokale samenleving na de coronacrisis te versterken en een helpende hand te bieden voor verder herstel.

Er is urgentie om de handen ineen te slaan: rijksoverheid, gemeenten, burgers, scholen en commerciële en maatschappelijke organisaties. En daar waar het gaat om de toekomst, is het vanzelfsprekend om de jeugd een rol te geven! Zo kunnen we samenwerken aan het herstellen van achterstanden en ruimte bieden aan kansrijk, veilig en gezond opgroeien.

Kansen voor andere gemeenten

Wilt uw gemeente ook hulp om te werken aan verder herstel, versterking van de lokale samenleving en toekomstbestendigheid en daar de jeugd bij betrekken? Wellicht dat binnen uw gemeente – net als bij gemeente De Bilt – het herstelplan mogelijkheden biedt voor de financiering van een prachtig initiatief. We helpen u graag!