Extra gelden voor het onderwijs

Door de impact van het coronavirus op scholen, zijn er extra gelden vrijgemaakt voor het onderwijs. Deze kunnen worden ingezet op extra mankrachten in de klas en ondersteunende en verrijkende lessen. Er is extra ruimte om leerlingen te helpen opgelopen achterstanden achter zich te laten en om hen op sociaal gebied te ondersteunen.

Zelf aan de slag met een Schooldag van de duurzaamheid; een programma met echte verbinding met de aarde én met elkaar 

Een Schooldag van de duurzaamheid biedt verdieping, draagt bij aan een besef van de totaaluitdaging waar we met zijn allen voor staan. Het helpt kinderen om eerst naar het geheel te kijken en dan naar de delen. Zodat ze beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze zelf een rol kunnen spelen. Het pogramma van Schooldag van de duurzaamheid sluit naadloos aan op het thema burgerschap in het basisonderwijs: oriëntatie op jezelf én de wereld!

Ons programma sluit aan op het Nationaal Programma Onderwijs

Wij zien dat ons programma aansluit op de volgende interventies zoals vastgesteld door het Nationaal Programma Onderwijs:

  • Samenwerkend leren: kinderen gaan samen aan de slag met bijvoorbeeld een schoolplein safari, een kwartetspel en de uitdagingen in de kledingindustrie;
  • Het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen;
  • Faciliterende interventie: De ouderbetrokkenheid. Bij een Schooldag van de duurzaamheid wordt de hele directe omgeving betrokken en dus ook de ouders.

Inzet van NPO gelden

Verantwoording van besteding van NPO gelden gaat via de jaarverantwoording van scholen. Een voorwaarde voor de aankoop van een interventie, is dat de MR het ermee eens is. Alle scholen moeten eerst een schoolscan hebben gedaan. Klik hier voor meer informatie over de verantwoording.

Een Schooldag van de duurzaamheid kan de hele school én motivatie om te leren een boost geven!

📷 MAK Blokweer