Stichting Schooldag van de duurzaamheid

Bezoek-/Postadres:
Stationsweg 2
6994 AA  DE STEEG
E  info@sdvdd.nl
T  06 57 56 12 25

KvK nummer: 69646694
RSIN/Fiscaal nummer: 857955755
IBAN: NL24 TRIO 0338 7437 82 op naam van: Stichting Sdvdd
BIC: TRIONL2U
BTW: 8579 557 55 B01

Ieder kind heeft recht op een leuke, eerlijke en schone toekomst

Stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft ten doel kinderen spelenderwijs bewust te maken van duurzaamheid in het algemeen en de Global Goals in het bijzonder en hen in beweging te brengen voor een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Het doel hiervan is dat kinderen wereldburgers worden die zich systeemdenken eigen maken en zich realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar en een gezonde aarde nodig hebben.

Laten we het samen doen!

Wordt u blij van waar wij mee bezig zijn en wilt u daar graag een bijdrage aan leveren zodat we het samen kunnen doen? Met een donatie zijn we zeer geholpen.

Documenten

De bestuursleden en leden van de Expert Raad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door belastingvoordelen.