Begin vandaag voor morgen

🌍 Samen Bouwen aan een Duurzame Toekomst met de Junior Global Goals! 🌍

Stel je eens een wereld voor waarin onze jonge generatie niet alleen dromen heeft, maar ook de instrumenten om die dromen te verwezenlijken. Een wereld waarin kinderen niet alleen bewust zijn van de uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, maar ook worden geïnspireerd om actieve en betrokken wereldburgers te worden die een positieve impact kunnen maken. Dit is precies waar stichting Schooldag van de duurzaamheid voor staat.

🎯 Het is onze missie om een duurzame levensstijl de normaal te maken. 🎯

🌟 Maak kennis met de Junior Global Goals: onze unieke bijdrage aan verandering 🌟

Ons trotse initiatief, de Junior Global Goals – ook wel Kinder Global Goals of Kinderwerelddoelen genoemd – is een krachtig gedachtegoed, dat speciaal is ontworpen om basisschoolkinderen te inspireren, te informeren en te betrekken bij de meest urgente wereldwijde uitdagingen. We geloven dat de sleutel tot duurzame verandering begint bij de jongsten van onze samenleving. Met dit innovatieve programma willen wij kinderen laten kennismaken met belangrijke thema’s zoals achteruitgang van biodiversiteit, klimaatverandering, energietransitie, veilige leefomgeving, armoedebestrijding en meer. Het doel? Hen in staat stellen om echte verandering teweeg te brengen, stap voor stap en met elkaar!

De Junior Global Goals vormen de opstap naar de ‘volwassen’ Sustainable Development Goals.

💪 Onze sterke punten: 💪🏽

  1. Een moeilijk verhaal helder uitgelegd
  2. Spelenderwijs aan de slag
  3. Geen belasting leerkrachten
  4. Activeert systeemdenken
  5. Datum vrij te kiezen
  6. Ondersteund door experts
  7. Succesvolle voorbeeldprojecten
Met jouw hulp hebben wij al heel veel bereikt voor een duurzame wereld!

Aantal scholen

0

Aantal leerlingen

0

Aantal lesuren

0

Aantal downloads

0

Speciaal voor kinderen zijn er 7 Junior Global Goals.
Ontdek ze allemaal en help mee bouwen aan een duurzame wereld!

Programmavarianten

Variant 2 is voor schooljaar 2023-2024 samengevoegd met variant 1. Door meerdere thema’s onder variant 1 te kiezen, kunt u zelf een programma van een dagdeel samenstellen.  

Variant 1 - Kennismaking voor een Groep

Voor als u met uw groep (of groepen) een keer wilt kennismaken met Schooldag van de duurzaamheid. Kinderen ontdekken én ervaren wat de Junior Global Goals betekenen én hoe zij hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. In het schooljaar 2022-2023 kunt u kiezen uit drie thema’s.

Sdvdd-WellesNietes-DeAbacus2020-02_met fotograaf

Variant 3 - Gemeente Light version

Als gemeente biedt u een Schooldag van de duurzaamheid aan meerdere basisscholen aan. En dat organiseren wij voor u! Het gaat in de light version om een programma van een halve dag waarin de Junior Global Goals centraal staan. Het programma kunnen wij ook bij uw wensen laten aansluiten.

Sdvdd-ZwerfAfval-Lappendeken01

Variant 4 - Gemeente Full version

Onderscheidend aan de full version is dat wij in het programma de verbinding leggen tussen uw gemeente, het onderwijs en lokale organisaties. Denk aan het betrekken van een buurttuin, theater, biologische boerderij en een waterschap. Het gaat om een programma van een hele schooldag.   

Testimonials

The most important work today is both deeply personal and highly systemic.’
Dat motto ligt ten grondslag aan al mijn actviteiten als professor Duurzaam Ondernemen. En wat is er dan mooier om scholieren al op jonge leeftijd niet alleen te vertellen over duurzaamheid maar hen dat ook te laten ervaren. Dat triggert, dat zorgt voor herinneringen en dat zorgt voor vervolggesprekken. Ik vind het heel waardevol hoe de Schooldag van de duurzaamheid daar invulling aan geeft.”

Prof.dr.ir. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship
Op al mijn scholen merk ik dat kinderen al jong bezig zijn met verduurzaming. Zo weten leerlingen al veel te vertellen over klimaatverandering, een gezonde leefstijl en de zonnepanelen op het schooldak. Deze nieuwe generatie gaat voor een duurzame wereld en Schooldag van de duurzaamheid geeft hen een steuntje in de rug!”

Erik Verbeek

Directeur-bestuurder VVGO Bunschoten-Spakenburg Primair Onderwijs
“Duurzaamheid begint met bewustwording. Daar moeten we met z’n allen aan werken. Als wethouder duurzaamheid geloof ik in de kracht van het samen leren en ervaren.
Schooldag van de duurzaamheid laat kinderen zien en ervaren hoe duurzaamheid en het eigen gedrag nauw met elkaar samenhangen. We hopen natuurlijk dat ze hierover na gaan denken en thuis hun ervaringen met broertjes/zusjes en ouders delen. Als in ieder gezin iets hiervan wordt opgepakt, dan hebben we ons doel bereikt. Want van daaruit gaat het verder de samenleving in.

Dorus Klomberg

Wethouder duurzaamheid gemeente Rheden
“Schooldag van de duurzaamheid maakt het complexe begrip duurzaamheid begrijpelijk voor kinderen en daarmee ook voor hun ouders. En het is niet alleen weten maar vooral ook doen. En daar gaat het om!”

Dr. Reinier de Nooij

Gepromoveerd expert duurzaamheid
“Na het zien van een korte terugblik op de Schooldag van de duurzaamheid en de wetenschappelijke onderbouwing die aan de Junior Global Goals ten grondslag ligt, waarbij het gaat om de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zou ik – als ik kind was geweest- gezegd hebben; ‘Helemaal te gek’.”

Hugo von Meijenfeldt

Voormalig Senior Sustainability Adviseur, UN Global Compact | Voormalig coördinator Implementatie SDGs, BuZa