Schone Natuur betekent dat we proberen om geen giftige stoffen in de lucht, het water of de grond terecht te laten komen. Dat kan door geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken en zo weinig mogelijk kunstmest. Ook de uitstoot van broeikasgassen houden we zo klein mogelijk.

Excursie De Fietswereld