Gemeenten: initiatiefnemers van Schooldag van de duurzaamheid

Wethouder Nicole Olland van gemeente Rheden nam in oktober 2016 het voortouw met de eerste Schooldag van de duurzaamheid. In oktober 2017 heeft gemeente Rheden een tweede Sdvdd georganiseerd, waaraan 700 leerlingen meededen. Olland: “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich met duurzaamheid bezighouden. Door hen nu al op een speelse manier te betrekken, ervaren ze dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering. Ik hoop dat heel Nederland zich hierbij aansluit!”

Doet uw gemeente ook mee?
Bekijk hier de mogelijkheden of
stuur een mail aan info@sdvdd.nl

Sdvdd & Global Goals

De Global Goals van de Verenigde Naties raken aan de kerntaken van gemeenten zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. Gemeenten kunnen via deelname aan Schooldag van de duurzaamheid een bijdrage leveren aan awareness en implementatie van de Global Goals, samen met scholen, lokaal bedrijfsleven en organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

Sdvdd laat basisschoolkinderen in één dag spelenderwijs ervaren wat duurzaamheid is en wat de Global Goals betekenen. Lokale en regionale bedrijven participeren in een Sdvdd o.a. door middel van workshops. Met de opgedane kennis kan iedereen bewuster met de Global Goals verder aan de slag. En het werkt: gemeente Rheden waarin de eerste Sdvdd is gehouden, baseert haar beleid volledig op de Global Goals, is recent door de VNG uitgeroepen tot ‘meest veelbelovende Global Goal gemeente van Nederland’, meerdere scholen zijn hun afval gaan scheiden en weer een andere school legt het schooldak nu vol met zonnepanelen. Ambassadeurs van Sdvdd zijn o.a. ‘Nationaal coördinator implementatie SDGs’ Hugo von Meijenfeldt en weerman Reinier van den Berg.

Wat betekent meedoen voor u?

Uw gemeente kan naar behoefte gebruik maken van de nationale organisatie en activiteiten van Schooldag van de duurzaamheid. Bekijk de mogelijkheden, waarbij u alle vrijheid heeft om het programma vorm te geven op de wijze die past bij uw gemeente.