Veelgestelde vragen

Wat is een Schooldag van de duurzaamheid?

Nicole Olland, wethouder in gemeente Rheden: “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich met duurzaamheid bezighouden. Door hen nu al op een speelse manier te betrekken, ervaren ze dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering.”

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn door de Verenigde Naties geïnitieerd, omarmd door ruim 190 aangesloten landen en moeten in 2030 zijn gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor bewustwording en implementatie van deze SDGs ligt bij ieder land voor zich en in het bijzonder bij gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers.

Vanuit de doelstellingen van de SDGs om verantwoordelijkheid te voelen en aan de realisatie in 2030 bij te dragen, is er nagedacht over hoe kinderen hierin een rol kunnen spelen. Kinderen zijn de toekomst en in 2030 zijn zij het die gaan bepalen. Het nu al succesvolle pilot project ‘Schooldag van de duurzaamheid’ (Sdvdd) is hiervoor door ons ontwikkeld en gestart in gemeente Rheden.

Wat betekent meedoen voor een basisschool?

Meedoen betekent dat leerlingen van uw school een dag of dagdeel lang spelenderwijs bewust gemaakt worden dat ze zélf iets kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld. Ze leren door te ruiken, zien, horen, proeven en voelen wat duurzaamheid betekent.

We verbinden alle doe-activiteiten met de Sustainable Development Goals, die voor basisschoolleerlingen zijn vereenvoudigd naar zeven Kinder Global Goals.Uw leerlingen gaan binnen én buiten aan de slag. De dag vindt hoofdzakelijk op uw eigen school plaats en valt binnen het normale lesrooster.

Voor de begeleiding van de activiteiten werven wij in samenwerking met uw school extra assistentie om uw docenten en leerlingen op de dag zelf te begeleiden. Uw docenten vervullen deze dag vooral de rol van autoriteit over de groepen en hoeven zich niet inhoudelijk te verdiepen. Per activiteit wordt een instructievideo gemaakt en/of een handleiding ter beschikking gesteld die vooraf door docenten en vrijwilligers bekeken kunnen worden.

De school zelf biedt ons één vast aanspreekpunt. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat betrokken collega’s op de hoogte worden gebracht van de doelstellingen, de activiteiten en de logistiek op de Schooldag van de duurzaamheid. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat deze informatie beschikbaar is.

De financiën om een Schooldag van de duurzaamheid mogelijk te maken worden in principe door een gemeente en/of het bedrijfsleven beschikbaar gesteld. Indien u graag een programma voor één school wilt of een bepaald aantal groepen binnen een school, dan is een aanbod op maat bespreekbaar.

Wie organiseert deze dag?

Voor de transparantie en professionaliteit is er een stichting opgericht. Informatie over de bestuursleden vindt u hier.

Wanneer was de eerste Schooldag van de duurzaamheid?

Deze vond plaats op maandag 10 oktober 2016. De tweede vond plaats op 27 oktober 2017.

Welke scholen deden al mee?

De deelnemende scholen vindt u hier.

Waar kunt u terecht met vragen die hier niet bij staan?

Via onze contactpagina kunt u uw vraag stellen.